Nieuws

Circulariteit, de oplossing voor het broeikaseffect?

De wereld kan gevaarlijke klimaatveranderingen voorkomen door over te gaan naar een circulair economie, onthult een rapport van impact organisatie Circle Economy. Het benadrukt de enorme reikwijdte om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door circulaire principes toe te passen – hergebruik, refurbishment en recycling – in belangrijke sectoren zoals de bouw. Toch constateert het dat de meeste regeringen amper maatregelen overwegen om circulaire economie maatregelen toe te passen. Door deze maatregelen zou het VN target van minder dan +1,5°C broeikaseffect gehaald kunnen worden. Het Circularity Gap Report 2019 constateert dat de mondiale economie slechts 9% circulair is – slechts 9% van de 92,8 miljard ton mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa die in de economie binnenkomen, worden jaarlijks opnieuw gebruikt.

Klimaatverandering en materieelgebruik zijn nauw aan elkaar verboden. Circle Economy berekent dat 62% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (m.u.v. van landgebruik en bosbouw) vrijkomt tijdens de winning, verwerking en productie van goederen om aan de behoeften van de maatschappij te voldoen. Maar 38% wordt uitgestoten bij de levering en het gebruik van producten en diensten.

Toch neemt het wereldwijde gebruik van grondstoffen toe. Het is meer dan verdriedubbeld sinds 1970 en kan tegen 2050 nog een keer verdubbelen als er geen actie ondernomen wordt. De CEO van Circle Economy, Harald Friedl, zegt het volgende:

Een wereld binnen de +1,5°C-norm kan alleen met een circulaire wereld. Recycling, efficiënter gebruik van grondstoffen en circulaire business modellen bieden enorme mogelijkheden om uitstoot te verminderen. Een systematische benadering van het toepassen van deze strategieën zou het verschil kunnen maken in de strijd tegen het broeikaseffect. De klimaatstrategieën van overheden zijn gericht op hernieuwbare energie, energie efficiëntie en het vermijden van ontbossing, maar ze hebben het enorme potentieel van de circulaire economie over het hoofd gezien. Ze zouden supply chains moet herontwerpen vanaf de putten, mijnen, velden en steengroeven waar onze grondstoffen vandaan komen. Zo kunnen we het gebruik van grondstoffen verminderen. Dit vermindert niet alleen uitstoot, maar stimuleert ook groei door economieën efficiënter te maken.

Het rapport roept regeringen op om actie te ondernemen om te gaan van een lineaire “Take-Make-Waste” economie naar een circulaire economie die maximaal gebruik maakt van de bestaande middelen. Dit terwijl afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen wordt verminderd en afval wordt geminimaliseerd. Het argument is dat innovatie om productlevenscycli te verlengen niet alleen leidt tot minder uitstoot, maar ook sociale ongelijkheid verminderd en een koolstofarme groei bevorderd.

Drie key strategieën voor een circulaire economie

Het rapport licht drie belangrijke strategieën uit, die door de gehele economie kunnen worden toegepast:

  1. Het optimaliseren van de bruikbaarheid van producten door het gebruik te maximaliseren en de levenscyclus te verlengen. Zaken als carpool en diensten als Uber maken het al minder belangrijk om een auto te hebben. Zelfsturend rijden versneld deze trend, wat mogelijk zorgt voor een 8x zo hoog gebruik per voertuig. Tegelijkertijd kunnen elektrische aandrijflijnen, intelligente onderhoudsprogramma’s en software-integratie de levensduur van auto’s verlengen.
  2. Verbeterde recycling, waarbij als afval als grondstof wordt gebruik. Tegen 2050 zullen er naar schatting 78 miljoen ton aan ontmantelde zonnepanelen zijn. Door het modulaire ontwerp kunnen producten gemakkelijk worden gedemonteerd, componenten worden hergebruikt en waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen om hun economische waarde te vergroten en afval te verminderen.
  3. Circulair ontwerp, vermindering van materiaalverbruik en het gebruik van lage-koolstof alternatieven. Bamboe, hout en andere natuurlijke materialen kunnen de afhankelijkheid van koolstofintensieve materialen zoals cement en metalen in de bouw verminderen. In plaats van koolstof uit te stoten, slaan deze materialen ze op en blijven ze behouden voor decennia. Aan het eind van hun levenscyclus kunnen ze worden verbrand om energie te genereren.

Bron

Geef een reactie